Zajmujemy się:

  • Prowadzeniem rozliczeń ewidencji ryczałtowych,
  • Prowadzeniem rozliczeń na zasadach KPiR,
  • Prowadzeniem rozliczeń z tytułu podatku VAT,
  • Sporządzaniem i wysyłką plików JPK,
  • Sporządzaniem i składaniem deklaracji podatkowych (miesięcznych oraz rocznych),
  • Tworzeniem sprawozdań statystycznych GUS,
  • Ewidencją środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  • Sporządzaniem list wynagrodzeń pracowników,
  • Zgłaszaniem i wyrejestrowanie pracownika w ZUS,
  • Kontaktem z urzędami oraz pomoc podczas kontroli podatkowych;

„W gruncie rzeczy okazuje się, że pilnowanie pieniędzy jest bardziej kłopotliwe niż ich zdobycie.”
Michel Eyquem de Montaigne